RoverScouts

Is er bij Explorers nog begeleiding aanwezig; de RoverScouts draaien volledig zelfstandig en zijn dus ook volledig verantwoordelijk voor de invulling van hun eigen activiteiten.

RoverScouts worden gezien als jeugdleden, omdat je als RoverScout de laatste hand legt aan je jeugdperiode bij Scouting. De speltak sluit dan ook aan bij de ontwikkeling en ervaringen die je bij de Explorers hebt doorgemaakt.

Meer info over de RoverScouts is terug te vinden op de site van Scouting Nederland.

Contact opnemen met de RoverScouts kan via:

RoverScouts@Scouting-Columbus.nl